Events commissie

Het Events team, bestaande uit de eventscommissie en de eventsmanager, is verantwoordelijk voor zowel de interne als externe events van Enactus VU. De evenementen van Enactus VU zijn essentieel voor het overbrengen van kennis aan de startups, de persoonlijke ontwikkeling van de leden en voor het creëren van een hechte community. De evenementen bestaan uit teammeetings, feedbackavonden en daarnaast worden er nog verschillende evenementen georganiseerd voor de persoonlijke ontwikkeling. Op feedbackavonden wordt er samen gebrainstormd over de verschillende startups van Enactus VU. De teammeetings staan in teken van workshops die gefocust zijn op de periodieke ontwikkeling van de startups. In het Events team zitten creatieve en proactieve studenten die enige affiniteit hebben met sociaal ondernemerschap. De taken van de eventscommissies zijn het verzorgen van sprekers, het regelen van locaties en het voorbereiden van evenementen. Daarnaast is het belangrijk voor het Events team om de behoeftes van startups te bepalen en de evenementen op deze behoeftes af te stellen.

Scroll to top