Kansen Zien

Tienduizenden vluchtelingen hebben in de afgelopen maanden in Nederland hun asiel aangevraagd als gevolg van een instabiele situatie in hun thuisland. RefuGenius pakt een van de problemen van de vluchtelingencrisis aan. Het probleem is dat de Nieuwe Nederlanders niet over de kennis en (taal)vaardigheden beschikken om de stap naar de Nederlandse arbeidsmarkt te maken. Enerzijds heel vervelend voor die mensen zelf (kan leiden tot minder zelfvertrouwen, eenzaamheid, depressies etc.) maar anderzijds ook een groot (lees: prijzig) probleem voor de Nederlandse overheid en gemeenten aangezien deze mensen allemaal recht op een uitkering hebben. RefuGenius ziet kansen om de brug te slaan tussen de Nieuwe Nederlanders en de Nederlandse arbeidsmarkt.

Actie ondernemen

RefuGenius heeft in April 2016 de krachten gebundeld met Global Workforce en Refugee Start Force voor het opzetten van een trainingsreeks in Amsterdam. De trainingsreeks is volledig gericht op het toetreden van de Nederlandse arbeidsmarkt, de Nieuwe Nederlanders leren alle kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Naast het aanleren van kennis en vaardigheden is de doelstelling van het programma het motiveren en activeren van de Nieuw Nederlanders.

Hiernaast speelt Refugenius met het idee om een buddy systeem te implemeteren waarbij de Nieuwe Nederlander wordt gekoppeld aan een Nederlander met werkervaring. Door deze directe 1 op 1 feedback zal een Nieuwe Nederladner concretere informatie krijgen en de kans op toetreding op de Nederlandse arbeidsmarkt vergroot.

Vooruitgang mogelijk maken

RefuGenius wil door middel van de trainingsreeks en het sluiten van strategische partnerschappen de brug naar de Nederlandse arbeidsmarkt slaan. De focus van het traject draagt bij aan het welbevinden en zelfredzaamheid van de Nieuwe Nederlanders met als doel het creëren van economische onafhankelijkheid.

Scroll to top