Kansen zien

Bij “circular recycling” denk je al gauw aan het hergebruiken van plastic of je kratje bier dat je inlevert voor statiegeld. Bij deze start-up willen we verder gaan dan dat.

Actie ondernemen

Enactus VU wil meteen groep gemotiveerde studenten helpen in het creëren van een circulaire economie. Dit willen we doen door bedrijven en individuen te benaderen en te weten te komen wat hun afval is en wat zij “waardeloos” vinden. Vervolgens gaan ze dan op zoek naar een connectie met een ander bedrijf om hier waarde te geven aan dit afval. Zo zou je kunnen denken aan de koffieprut die uit je koffiemachine komt. Hier kun je compost van maken, of een bodyscrub. Er zijn tal van mogelijkheden om dit afval een nieuw leven in te blazen en daarmee de cirkel te sluiten en een circulaire economie te vormen! Samen naar een duurzaam 2050!

Voortgang mogelijk maken

Momenteel bevindt Circular Recycling in een beginfase en zijn we met name aan het opstarten nieuw startup project. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Circular Recycling een zelfstandige onderneming word, die niet afhankelijk is van donaties en vrijwilligers. Interesse om meer te weten over Circular recycling? Neem dan gauw contact op met ons!

Scroll to top