Kansen zien

In bijna alle horeca bedrijven worden er dagelijks grote hoeveelheden voedsel weggegooid. Dit zorgt voor onnodige verspilling van kwalitatief goed voedsel. Share Your Appetite ziet hier de kans om voedselverspilling binnen deze bedrijven tegen te gaan door dit voedsel een nieuwe bestemming te geven, en wat is een betere bestemming dan huishoudens die niet genoeg voedsel hebben? In Amsterdam alleen maken 1.226 huishoudens gebruik van de voedselbank. Deze mensen zouden het overgebleven voedsel goed kunnen gebruiken. 

Actie ondernemen

 

Share your appetite is een samenwerking aangegaan met de broodjeszaak BackWerk. Het afgelopen jaar heeft Share Your Appetite tijdens verschillende pilots broodjes naar het Leger des Heils en de Voedselbank gebracht. Honderden belegde broodjes werden hier ontvangen, die anders weggegooid zouden zijn. 

Voortgang mogelijk maken

Momenteel is Share Your Appetite bezig met het ontwikkelen van een duurzaam business model. De eerste stappen zijn zeker gemaakt, en er wordt nu gekeken naar een verdienmodel. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Share Your Appetite een zelfstandige onderneming word, die niet afhankelijk is van donaties en vrijwilligers. 

Het team

Op dit moment heeft Share Your Appetite een compleet team, bestaande uit 5 leden. Daarom staan er op dit moment geen vacatures open. Bij interesse in het project of een eventuele samenwerking kunt u contact opnemen met shareyourappetite@enactusvu.nl.

Scroll to top