Introductie

Elke startup wordt opgezet met het idee om een (toekomstige) behoefte te vervullen. De startups staan centraal binnen Enactus VU. Bij Enactus VU werken wij als een team om de startups een zo goed mogelijke begeleiding te geven d.m.v. seminars en feedbackavonden. De seminars worden georganiseerd met het idee om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de startups. Feedbackavonden gebruiken wij om startups te helpen met specifiekere vragen. Zo kan elke startup de hulp van andere leden inschakelen. Mocht een startup behoefte hebben aan professionele hulp schakelen wij onze adviseurs in. Deze adviseurs zijn professionals binnen hun vakgebied. Met de hulp van de adviseurs, de sprekers en de leden van Enactus VU proberen wij een startup zo goed mogelijk te begeleiden.

Kids2Code

Het doel van Kids2Code is daarom om kinderen in de leeftijdscategorie (10-18 jaar) bewust te maken wat je allemaal kan betreft ICT en proberen hiermee uiteindelijk een maatschappelijk probleem (werkloosheid) aan te pakken en mee te gaan in de digitalisering van de samenleving.

LokaaL

Lokaa⅃ is een kleinschalig stadslandbouwproject van Enactus VU die als doel heeft een educatieve, sociale en economische waarde te creëren op het gebied van Urban Farming door gewassen te telen in zelfgemaakte kassen op de Vrije Universiteit. Onze ambitie is om de leegstaande lokalen op de VU om te toveren naar ruimtes waar onderzoek wordt gedaan en uiteindelijk gewassen worden geproduceerd.

RefuGenius

Tienduizenden vluchtelingen hebben in de afgelopen maanden in Nederland hun asiel aangevraagd als gevolg van een instabiele situatie in hun thuisland. Het probleem is dat de Nieuwe Nederlanders niet over de kennis en (taal)vaardigheden beschikken om de stap naar de Nederlandse arbeidsmarkt te maken. RefuGenius ziet kansen om de brug te slaan tussen de Nieuwe Nederlanders en de Nederlandse arbeidsmarkt.

    Startdatum:                     1 September 2016
    Aantal Vrije Plekken:     Drie
    Fase:                                  Pilot

    Startdatum:                     1 September 2017
    Aantal Vrije Plekken:     Eén
    Fase:                                  Focus

    Startdatum:                     1 September 2015
    Aantal Vrije Plekken:     Eén
    Fase:                                  Pilot

Sharood

Sharood is een app (sharoodapp.com) dat mensen bij elkaar brengt door middel van eten. Mensen die koken geven dit aan op de app en mensen die willen kunnen aangeven dat ze mee willen eten. Om het delen eerlijk te maken is er een virtueel betaalmiddel genaamd COOKIES! Verdien COOKIES door te koken en geef ze uit om gratis te kunnen eten!

Share Your Appetite

In alle horeca gelegenheden wordt heel veel eten weggegooid. Het Share Your Appetite ziet hier kansen en wilt voedselverspilling tegengaan. Ze verzamelen leftovers in een box die ze vervolgens geven aan mensen die te weinig voedsel hebben.

Startuplid

  • Als startuplid bij Enactus VU werk je samen met een team aan een startup.
  • Een startuplid zet zich voor minimaal één schooljaar in om de stabiliteit van elk team te garanderen.
  • Als startuplid moet je ongeveer 5-8 uur per week aan je startup besteden.
  • Om de 3 weken wordt er afwisselend een workshop of feedbackavond gehouden om de startups zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarbuiten worden de startups ook ondersteund door onze eigen Business Advisors.

    Startdatum:                     1 September 2016
    Aantal Vrije Plekken:     Eén
    Fase:                                  Focus

    Startdatum:                     1 September 2016
    Aantal Vrije Plekken:     Geen
    Fase:                                  Uitvoering

Scroll to top