Het Begin 

Elke startup wordt opgezet met het idee om een (toekomstige) behoefte te vervullen. Bij Enactus vinden wij het belangrijk dat elke startup zich focust op een maatschappelijk probleem. Naast dat ieder startup een maatschappelijke waarde heeft is het ook belangrijk dat een startup economisch rendabel is. De startup investeert haar omzet direct terug in de onderneming om zo de groeimogelijkheden van de onderneming te versterken.

De Groei 

De startups staan centraal binnen Enactus VU. Bij Enactus VU werken wij als een team om de startups een zo goed mogelijke begeleiding te geven d.m.v. seminars en feedbackavonden.  De seminars worden georganiseerd met idee om deze zo goed mogelijk te aan te laten sluiten op de startups. Feedbackavonden gebruiken wij om startups te helpen met specifiekere vragen. Zo kan elke startup de hulp van andere leden inschakelen. Mocht een startup behoefte hebben aan professionele hulp schakelen wij onze adviseurs in. Deze adviseurs zijn professionals binnen hun vakgebied. Met de hulp van de adviseurs, de sprekers en de leden van Enactus VU proberen wij een startup zo goed mogelijk te begeleiden.

De Exit 

Nadat een startup een bepaalde grootte heeft bereikt is het gereed om zich af te splitsen van Enactus VU. Dit heet in bedrijfstermen een exit. Na het voltooien van het exit traject schrijft de startup zich in bij de KvK. Na de exit gaat de startup verder als een zelfstandige onderneming.

Startups van Enactus VU

In het heden heeft Enactus VU vijf startups onder zich. Deze startups variëren van programmeren met kinderen tot aan het telen van gewassen op de VU. Enactus VU staat altijd open voor nieuwe ideeën en startups.