Kansen zien

Bij het opzetten van een nieuwe start-up ideeën komt er van alles bij kijken: budgetering, business modellen, vergunningen, visie en missie. Kortom: veel. Zo kost het opzetten van een start-up veel tijd en inspanning. Daarom komt Enactus VU met een oplossing hiervoor, oftewel de zogenoemde ThinkTank.

Actie ondernemen

ThinkTank zal vanaf september 2018 van start gaan! De ThinkTank zal als een ondersteunend orgaan dienen voor Enactus VU en zal verantwoordelijk zijn voor het genereren van nieuwe start-up ideeën, het onderzoeken van deze ideeën aan de hand van allerlei markt analyses en uiteindelijk deze ideeën A/B testen en uitvoeren in de praktijk. Daarnaast ben je als ThinkTank-lid op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen die zich afspelen op het gebied van sociale entrepreneurship, duurzaamheid en maatschappelijke problemen.

Hiernaast zal de ThinkTank huidige start-ups ondersteunen waar nodig is door middel van kennisdeling, uitwisselen van ideeën, alsook het geven van tips & tricks aan start-up teams die tegen struikelblokken aanlopen. Aan de andere kant kunnen start-up leden aankloppen voor hulp bij ThinTank.

Finetunen en lanceren

ThinkTank zal wil door middel van de marktonderzoeken en rapportages nieuwe start-up ideeën kunnen genereren, die alvorens getest en gefinetuned zijn voordat een nieuwe start-up idee daadwerkelijk wordt gelanceerd.

Scroll to top